Kto sme?

Medical Care,s.r.o. je poskytovateľom služieb vychádzajúcich z platnej legislatívy pôsobiaci na celom Slovensku.  Na základe oprávnení poskytuje pre klienta komplex služieb pomocou odborne spôsobilých zamestnancov.

Čo zabezpečujeme?

Pre podnikateľov, ktorí  zamestnávajú zamestnancov, zabezpečujeme Pracovnú zdravotnú službu, Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci , Požiarnu ochranu a vypracovanie Správnej výrobnej a hygienickej praxe (HACCP) a Prevádzkové poriadky.

Sústreďujeme sa na legislatívne zmeny v podnikaní na Slovensku, o čom aj v prípade záujmu našich klientov oboznamujeme po vyplnení kontaktného formulára. Snažíme sa uľahčiť Vaše podnikanie oboznamovaním o zmenách legislatívnych povinností, aby ste sa mohli plnohodnotne venovať svojmu biznisu.

Pri zriadení novej prevádzky podnikateľom ponúkame manuál, ktorý obsahuje základné povinnosti, ktoré je podnikateľ povinný splniť, aby bola prevádzka schválená príslušnými orgánmi štátnej správy.

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť poradenské služby  našim klientom tak , aby si dokázali zabezpečiť nami odporúčané preventívne opatrenia  vo svojej oblasti podnikania a predchádzať tak sankciám zo strany štátnych orgánov.

Máte záujem o využitie našich služieb?