Ohlasovanie kategórie 2

Vážení zamestnávatelia,

vzhľadom ku každoročnej povinnosti zasielania elektronického formuláru Ohlasovania Kategórie 2, na úrad verejného zdravotníctva do 15. januára, Vám dávame k dispozícii aktuálne informácie o možnosti splnenia povinnosti za rok 2019.

Nakoľko novela zákona č. 355/2007 Z. z. navrhuje predĺženie lehoty zaslania oznámenia kategórie 2, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2ktorý je možné vyplniť priamo z ich internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo zo stránky slovensko.sk.

Je na zamestnávateľovi, ktorý z dvoch uvedených spôsobov si zvolí. Formulár sa zasiela vždy iba jedným zvoleným spôsobom, teda buď iba zo stránky ÚVZ SR, alebo iba zo stránky slovensko.sk.

Vyplnenie formuláru cez stránku slovensko.sk vyžaduje elektronický občiansky preukaz s čipom, ale formulár sa odošle priamo a aj potvrdenie o doručení bude zaslané automaticky do elektronickej schránky zamestnávateľa. Zároveň tento spôsob vyplnenia nepreťažuje sieť Úradu verejného zdravotníctva SR a nedochádza k spomaleniu pri vypĺňaní.

1 . Vyplnenie elektronického formuláru priamo z internetovej stránky www.uvzsr.sk nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/form17.html

usmernenie na vyplnenie:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_UVZ_SR.pdf

2 . Vyplnenie elektronického formuláru cez internetovú stránku slovensko.sk nájdete tu:

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314355

usmernenie na vyplnenie:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_slovensko_sk.pdf

 

Úspešné podnikanie praje tím Medical Care,s.r.o.