Legislatívna novinka

Vážení podnikatelia,


Parlament schválil novelu zákona o potravinách, ktorá upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri dovoze potravín z tretích krajín, resp. z iných členských štátov od 14.12.2019.
Prevádzkovatelia, ktorí dovážajú potraviny z tretích krajín, sú povinní podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr 24 hodín pred ich dovozom. Týmto opatrením bude umožnené orgánom vykonať kontrolu potravín ešte pred ich vyskladnením.
Prevádzkovatelia, ktorí dovážajú produkty živočíšneho pôvodu a nespracované ovocie alebo nespracovanú zeleninu z iného členského štátu EÚ, sú povinní podať informáciu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy o dovoze týchto potravín najneskôr 24 hodín po ich prijatí.

Informácia musí obsahovať:
-miesto určenia dovozu alebo dodávky potraviny,
-krajinu pôvodu zásielky,
-druh dovezenej alebo dodanej potraviny,
-množstvo každého druhu
-druh obalu alebo obalového materiálu,
-označenie identifikujúce dovezenú alebo dodanú potravinu.

Úspešné podnikanie praje tím Medical Care,s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *